Since 2005

INFO

UNIVERSITATE

Suntem o echipă deosebită, într-o călătorie de creștere și dezvoltare. Împreună, vom face ca experiența ta universitară să fie una de neuitat și te vom ajuta să te pregătești pentru un viitor de succes în mediul academic și profesional.

Structura Universității Noastre

 • Universitatea este o instituție de învățământ superior organizată în facultăți care conferă grade academice și pregătește specialiști de înaltă calificare.
 • Facultatea reprezintă unitatea funcțională de bază a universității, care elaborează și gestionează programe de studii. Facultatea poate include unul sau mai multe departamente.

Funcții de conducere: Rector/ Prorector/ Președintele senatului/ Decan/ Prodecan/ Director de Departament

 • Rector- conducătorul și ordonatorul principal de credite al universității;
 • Prorector- membru al corpului didactic universitar, care are funcția de locțiitor al rectorului;
 • Președintele senatului universitar- reprezintă senatul Universității în raporturile sale cu rectorul și cu terții;
 • Decan- membru al corpului didactic universitar care conduce o facultate;
 • Prodecan- membru al corpului didactic universitar care are funcția de locțiitor al decanului;
 • Director de Departament – membru al corpului didactic universitar ce coordonează activitatea derulată la nivelul departamentelor, din cadrul unei facultăți.

Structuri de conducere: Senat Universitar/ Consiliu de Administrație/ Consiliul Facultății/ Direcția Generală Administrativă/ Direcția Generală Secretariat

 • Senatul universității – reprezintă comunitatea universitară și este cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul instituției. Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare și 25% reprezentanți ai studenților.

  • Consiliul de Administrație – Consiliul de Administrație este constituit din: rector, prorectori, decani, director general administrativ, un reprezentant al studenților, precum și invitați permanenți. Consiliul de Administrație al universității este condus de către rector.

  • Consiliul Facultății – reprezintă organismul decizional și deliberativ la nivel de facultate. Este format din maximum 75% cadre didactice și de cercetare titulare, respectiv minimum 25% studenți, aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din facultate, respectiv prin vot universal, direct și secret de către studenții facultății.

  • Direcția Generală Administrativă – urmărește și coordonează din punct de vedere administrativ universitatea.

  • Direcția Generală Secretariat – coordonează și monitorizează activitatea secretariatelor facultăților, secretariatului rectorat, Biroul acte de studii, registratura și arhiva universității.

Grade didactice

• Profesor- persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate și care predă o materie de învățământ; Funcția didactică cea mai înaltă în învățământul universitar.
• Conferențiar – grad didactic universitar, intermediar între lector și profesor.
• Lector/Șef de lucrări – grad didactic universitar, situat între asistent și conferențiar.
• Asistent universitar- persoană cu gradul de asistent, primul grad didactic universitar.

Organizarea procesului didactic în cadrul învățământului universitar.

Învățământul universitar este împărțit în trei cicluri de studii:
• licență (3-4 ani), Pentru Facultatea de Medicină Veterinară, ciclurile 1 și 2 sunt oferite comasat în cei 6 ani de studiu.;
• masterat (2 ani);
• doctorat (3 ani și respectiv 4 ani pentru Medicină Veterinară).

Programul de studii

Programul de studii reprezintă ansamblul activităților de proiectare, organizare, conducere și desfășurare a activităților de predare, învățare, cercetare, dintr-un domeniu care conduce la obținerea unei calificări universitare.

USVT organizează programe de studii universitare:
• cu frecvență – F (licență, master, doctorat);
• cu frecvență redusă – FR (licență).

Pentru optimizarea activităților didactice, pentru organizarea activității de predare într-un mod accesibil prin identificarea rapidă a studentului cu propria formație de lucru și pentru o parcurgere cu ușurință a orarului, studenții înscriși la un program de studii sunt împărțiți în:

• an de studiu – totalitatea studenților înscriși la un program de studiu, într-un an universitar;
• grupă și subgrupă – cea mai mică formulă de lucru, poate varia ca număr de studenți în funcție de specificul fiecărei facultăți.

Activitățile de predare de tip curs, se vor derula cu participarea tuturor studenților din același an de studiu, în timp ce activitățile aplicative de tip seminar/laboratoare/lucrări practice/proiecte se vor desfășura pe grupe, respectiv subgrupe.

Finantare studii

Orice student poate beneficia de un singur program de studii finanțat de la bugetul de stat, pentru fiecare ciclu universitar.

Forma de finanțare reprezintă sursa de proveniență a fondurilor necesare acoperirii costurilor școlarizării studentului. Un student nu poate beneficia de un număr total de ani la “buget” mai mare decât numărul anilor din ciclul de studiu în care este înmatriculat.

Statutul de finanțare poate fi:
• în regim de finanțare bugetată (“fără taxă”) pentru studiile finanțate prin granturi de studii de la bugetul de stat;
• în regim de finanțare “cu taxă în lei” pentru studiile finanțate de către student, firme, instituții, organizații;
• în regim de finanțare “cu taxă în valută” pentru studiile finanțate de către student, firme, instituții, organizații, în cazul studenților cetățeni non-EU de etnie română;
• în regim de finanțare “bursier al statului român” pentru studiile finanțate în baza unor acorduri bilaterale între țări.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Accepta
Decline